Greta MacMahon Magic mountain 2 2018. Mixed media on canvas. 40 x 60 cm

Greta MacMahon : Magic mountain 2 2018. Mixed media on canvas. 40 x 60 cm

Greta MacMahon : Magic mountain 2 2018. Mixed media on canvas. 40 x 60 cm